Книгата вече официално е издадена.

След две години работа и безброй редакции, романът за всичко най-после е издаден. Това е книга за хората, които живеят в бъдещето, а умират в настоящето, произведение за хората, които говорят, но никой не ги слуша и разказ, за онези личности, изпреварили времето си. Тази книга е предимно за хора. Всичко е обединено от проследяване на жизнения цикъл на човека- неговото раждане, живот и изчезване.Image

Advertisements