Началото на „Бъдеще в сегашно време“

Трудно е да се говори за началото на книгата ми тъй като основният замисъл е реципрочността на началото и края. Т.е. практически книгата започва с края, когато всичко е свършило, когато няма какво друго да се каже, тогава идва времето разказвача да предаде своята история. В тази книга се говори за всичко и като казвам всичко не преувеличавам, такъв е и нейният замисъл. Всеки е имал разбити мечти, всеки се е сблъсквал с грозната страна на живота, всеки знае, че живота има и друга страна, освен абсурдната, но коя е тя? Книгата отговаря на тези въпроси, като поднася откраднати моменти от човешките животи и ги обвива в едно пътешествие с философско-абсурдна цел…

Три страсти, прости, но неопределимо силни,
ръководеха пътуването ми: стремежът към знание, жаждата за любов,
и непоносимата мъка, заради страданията на човечеството…

Advertisements