История на изкуството- Античност част 1

ИЗКУСТВОТО В ДРЕВНА ГЪРЦИЯ

Историята условно се разделя на: Древност (2500-5000 г. пр. н.е.), Античност (500 г. сл. Хр.-600 г. сл. Хр.), Средновековие (600-1492 г.) и Новото време. Днешната статия ще бъде ориентирана към изкуството през периода на Древността и Античността, като ще разгледам художествената култура на Древна Гърция.
Нека започнем така:

„Човек е мерило за всичко“


Това са думи на древния софист философ Протагор. Безбожникът изгонен от Атина, чиито трудове са били изгорени. И всичко е заради тази теза, която изказва толкова рано, че светът все още не готов за нея. В последствие думите „Човек е мерило за всичко“ се превръщат в стабилна основа на античното изкуство. Първоначално в Гърция се появяват изящни статуетки и скулптури на богове предимно на Бог Аполон. Пред главните божествени храмове обикновено е стояла статуя на покровителя. За Архаична Елада можем да кажем, че две изкуства са били на почит бронзовата скулптура и керамиката. Периода около 1000 г. пр. хр. е известен като период на реставрация, дотогава повечето изкуство се е състояло в майсторството на ножа, тъй като гръцките полиси, често са били нападани от север. Най-интересните артефакти т.е запазени образци на древното изкуство са намерени в Акропола на Атина. Преобладаващи са били керамичните вази. Тези вази обикновено са в естествен цвят, а върху тях са нанасяни черни линии. Или цветовете са инверсирани като рисунките и изображенията не се боядисвани и са оставени в естествен „глинен“ цвят, а вазата се боядисва около тях.

За елините е било обичайно и красиво едно тяло да бъде голо без дрехи, стига да е атлетично и красиво. Вдъхновени от това се появяват първите скулптури на голи младежи и мъже. Наричат се коурои,  което ще рече млади хора. Запазените фигури са повече от сто, като техния размер варира различно средно от 1.50 м. до колосалните 3.35 м. Такива са намерени из цяла Гърция, отличителни белези са изпъкналите очи и ръцете, които винаги са изпънати право надолу. Наблюдава се изпъкналост в гръдната област (подсилва впечатлението за атлетичност на фигурата) и твърде заръгленост на коленете и капачката. 

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements