Талес от Милет

Талес е роден в гръцката колония Милет ок. 625 г. пр. Хр. Колонията Милет се намира на зпадния малоазийски бряг. Талес е приет за първия истински учен, тъй като разработва рационално, освободено от суеверия обяснение за природния свят. Талес е определян като първият философ в грацката традиция, но и в световната философия, тъй като няма сведения, които да оборват това. За живота на Талес знаем малко, има една единствена дата 28 май 585 пр. Хр., на тази дата е имало слънчево затъмнение, което Талес е предсказал. Изявявал се е като странстващ търговец. Приема се, че той запознава гърците с геометрията и пръв успява да докаже, че диаметъра разделя кръга на две равни части, разбира се и с неговото име се свързва и едноименната геометрична теорема за двете пресичащи се прави…Неговата космология се състои в това, че Земята има форма на цилиндър или диск под и над, който има вода. По долната вода светът се носи, а горната вода се излива под формата на дъжд.  Именно, когато по долната вода се появят вълни, на света става земетресение. Едно от много натуралистични обяснения за света без да се прибягва до свръхестественото. Според Талес водата е основен елемент, съставящ всемира.Това елементарно обяснение, навярно е взаимствано от вавилонските или египетските митове за Сътворението. До нас не е достигнало нищо от творчеството на Талес, единственото от което можем да черпим знания за него е легендите и написаното от Аристотел в „Метафизика“, 200 години след смъртта на Талес. Някои изследователи на античната философия го определят като панпсихист (схващане, че всичко на света е одушевено). Талес както и други философи от Милет като Анаксимен смятат, че светът трябва да произхожда от някаква първосубстанция, която е безгранична и е първоизточник на четирите елемента: въздух, огън, вода, земя. Талес смята, че тази субстанция трябва да е водата, защото по свой начин тя е безгранична, тъй като може да бъде ограничена само, когато бъде поместена в съд. Анаксимен твърди, че този елемент е въздуха и по-точно мъглата, но важното при тези толкова ранни философи не са самите им теории (вепреки, че те не са толкова елементарни, колкото изглеждат), а цялостният им подход. Защото чрез тях разбираме самите корени на науката философия. Милетската школа е съставена от мислители, велики хора, които за първи път излагат натуралистично обяснение за света. Талес давайки своето обяснение, прави огромен принос към световното познание, тъй като загатва че тези физични елементи, които придават съществуването на света са подчинени на закони, които са извън съзнанието на човека и извън божественото, те са подчинена на логика. Талес казва: „Времето е най-големият мъдрец, защото разкрива всичко.“, знаейки че друг след него ще вземе делото му и ще го доразвие и това е Аристотел.

Върху надгробната плоча на Талес опечалените милетски граждани изписали:

„Погледни, това е малък гроб, но славата му достига небесата. Талес, най-мъдрият от всички мъже, спи тук своя вечен сън.“

Пламен Трифонов

Advertisements