История на изкуството- Изкуството в Римската империя

ИМПЕРИЯ НА СИМВОЛИТЕ

Римляните създали арки, вечни пътища, паметници, акведукти, крепости, граници и всичко това символизира една могъща империя простираща се на 7/8 от „тогавашния“ свят.  Днес техният труд все още се простира от Европа, през Месопотамия та до Северна Африка.
Естествено в една толкова голяма и могъща империя има две основни фигури: Императорът (след Август) и Боговете. Във Рим подобно на Елада изкуството е било публично. Бюстове и статуи на боговете и императорите са красели важни елементи от древноримските градове. Повечето държавни събития са били отбелязвани от изкуството на пример, когато Август е провъзгласен за император, то тогава той е удостоен и със статуя. Това става през 17г. пр. Хр. Статуята се спира на някои важни характерни черти на императора. Друга подобна статуя на Август, възкачен на кон в Гърция го представя с религиозни и военни символи – на бронзовата фигура, се открояват мечът на императора, също и съпровождащите го ликтори, лицето му е широко,вратът необичайно издължен, тялото е атлетично и слабо зад бронята му. Чрез повдигнатата му брадичка се придава усещането за човек със самочувствие, надменност и видност  на самата личност т.е. императора Август.

Но една една по-късна творба посветена на Август в по-зрелите години на неговият живот. Там ясно се вижда неговата измъченост, очите му са потънали в сенки и тази статуя ни показва суровата истина за това кой е римският император.
Октавиан, по късно преименуван на Август в ранните години от своя живот  живеел в близост до Форума в Рим, но по-късно се премества на Палатинския хълм (откъдето идва думата палат), като купува къщата на оратора Хортензий. След победата си срещу Помпей Седми (един от синовете на великия пълководец Помпей) Август изкупува близко разположените къщи около дома си и разрушава сградите. След това издига голям храм в чест на Аполон. На приземния етаж в къщата му се намира Стаята на Маските- това е стая със стенни изображения. Една от най-известните творби е сцена на театър, изрисувана явно от много опитен художник и стенописец. Стенописът е разположен на такава височина, че когато човек застане пред него, картината внушава впечатление за геометрична перспектива, която е открита и описана от Демокрит в неговия труд Актинография. Това доказва висшето майсторство на твореца нарисувал тази стена от Стаята на маските. Това творчество се приписва на Египетски творец, работил преди в съда при управлението на Клеопатра.  Способният майстор последвал Август от Александрия през 28 г. пр. Хр. Ясно се разграничават и трите части на картината поради светлосенките, които са вторично нанесени върху стената.

                                                                                                                                       „Театрална сцена“- стенна картина

Самият Октавиан Агуст бил голям ценител на красотата и изкуството. Самият той бил смаян от Гръцкото изкуство и дори предложил всички гръцки творения на изкуството (предимно всички статуи) да бъдат транспортирани в Рим и да се изложат публично, но Агрипа не приема това. Близкият му приятел Гай Целний Меценат  е и политически съветник на Август, отваря очите му за изкуството. Меценат (в днешно време дума превърнала се като нарицателно за голям ценител на изкуството) спомага за достигането на „Златния век“ на латинската поетика като по това време творят Вергилий, Хораций и Овидий.

Изкуството в Древен Рим е изключително трудно разбираемо, поради факта, че то се комбинира от политиката. За това в близкото бъдеще (седмица или две) ще напиша допълнителна статия, в която подробно ще се спра на Изкуството в Римската империя, защото то не трябва да се подминава и да се отъждествява като идентично с това в Елада.

Пламен Трифонов

Advertisements