Филолай – Земята не е център на Вселената…

Филолай (480-385 г. нр. н.е.)- е древногръцки философ-досакратик, ученик на Питагор и един от най-известните и влиятелни Питагорейци. Филолай има няколко основни идеи, реализирани в три книги: В първата разказва за учението си за хармонията и космоса; във втората – за числата и тяхното значение в света; в третата – за душата. Филолай смята, че материята се състои от ограничено и неограничено. Като всичко е ограничено от неограничените числа. Той пръв изказва хипотезата, че Земята не е център на Вселената (анти-геоцентризъм). Съгласно Аристотел, Филолай приема, въртенето на земята, което обяснява смяната на ден с нощ и нощ с ден.  Той смята, че някъде в космоса има друга Земя, която има за цел да балансира нашата. Идеите му за душата, се свеждат до това, че душата е безсмъртна, но това е наказание, заслужено при предишно съществуване.

Advertisements